Platforma GlobeOMS

Inteligentny system monitorowania i zarządzania przepływem wody.

Idea

Tu zamiast tekstu o wodomierzu warto by było napisać coś bardziej ogólnego (lub przerobić ten tekst, np zamiast słowa wodomierz pisać "Platforma GlobeOMS to najprostsze rozwiązanie...."). Wodomierz GlobeMeter wraz z automatycznym odczytem GSM to najprostsze rozwiązanie dla dostawców wody. Wyposażenie wodomierza w system IT GlobeOMS daje możliwość stałego monitorowania jego pracy. Platforma GlobeOMS, z dostępem do wszystkich wodomierzy dostawcy, w czasie rzeczywistym śledzi przepływ wody i jej zużycie.
Wydajność systemów radiowych jest bardzo wrażliwa na zakłócenia sygnału oraz lokalne uwarunkowania terenowe, co często pociąga za sobą dodatkowe nieprzewidywalne koszty związane z dostosowaniem tych rozwiązań do istniejących warunków. Dzięki wykorzystanej technologii GPRS/GSM eliminujemy konieczność udziału inkasentów lub budowy infrastruktury transmisyjnej, takiej jak np. systemy radiowe.

Struktura systemu

Tu pasuje jakiś tekst, wytłumaczenie, sam rysunek słabo wygląda. Tu pasuje jakiś tekst, wytłumaczenie, sam rysunek słabo wygląda. Tu pasuje jakiś tekst, wytłumaczenie, sam rysunek słabo wygląda. Użytkownik ma możliwość zakładania alarmów logicznych czyli definiowania formuł matematycznych porównujących odczytane wartości lub wyniki z określoną przez siebie wartością graniczną w funkcji czasu (np. niewielki przyrost objętości na wodomierzu w ciągu kolejnych trzech godzin może oznaczać nieszczelność instalacji, a informacja o wykryciu takiego przyrostu wskazań wodomierza będzie niezwłocznie przesłana do konsumenta). Takie alarmy pozwalają na szybką identyfikację awarii, a w szczególności pozwalają precyzyjnie zidentyfikować usterki instalacji wewnętrznych lub wskazać miejsca wymagające regulacji.

Korzyści dla dostawcy wody

 • poprawa organizacji i wyższa efektywność procesu odczytu liczników
 • zmniejszenie strat wody
 • zdalny odczyt licznika bez udziału personelu ibez koniecznościstosowania dodatkowych urządzeń
 • dostęp do odczytów przez web-portal
 • alarmy o nieprawidłowościach w pracy licznika lub instalacji (przez SMS lub email)
 • pozytywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa jako przyjaznego klientowi
 • szybkie reagowanie na awarie sieci dzięki montażom automatycznych zaworów na węzłach

Korzyści dla odbiorcy wody

 • informacje o bieżącym zużyciu wody, co sprzyja oszczędności wody i zwiększa efektywność jej wykorzystania
 • alarmy o nieprawidłowościach w pracy licznika lub instalacji (przez SMS lub email)
 • dostęp do danych historycznych
 • odczyt licznika bez udziału personelu, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń
 • obsługę przez aplikację mobilną
iphone6_globe
marker1

Automatyczne alarmy zaprezentowane na mapach

Użytkownik ma możliwość definiowania własnych alarmów. System powiadomień i alarmów jest zintegrowany z wersją mobilną dostępną dla każdego użytkownika.

Umiejscowienie liczników na mapie stanowi podstawę do pełnej paszportyzacji sieci. Dzięki połączeniu systemu z inteligentnym licznikiem wody, otrzymujemy niezawodne narzędzie do zarządzania nieprawidłowościami w zakresie pracy sieci i urządzeń.

Główne zalety
platformy GlobeOMS

 • czytelny interfejs graficzny i łatwa obsługa dzięki wykorzystaniu etykiet wartości
 • możliwość zakładania alarmów logicznych w celu wykrywania niewłaściwej pracy instalacji oraz usterek liczników
 • udzielanie dostępu do odczytów Odbiorcom lub Konsumentom, w celu kontroli poboru wody i podnoszenia efektywności
 • otwarta architektura – obsługa różnych typów urządzeń różnych producentów

Gotowość
do rozbudowy

System wykorzystuje wewnętrzne moduły komunikacyjne lub konwertery sygnału radiowego 868MHz, wireless MBus OMS. Platforma wymienia dane z zewnętrznymi systemami typu SCADA przez dedykowane API.

Raporty i eksport
odczytów

Platforma konwertuje zebrane dane do określonych struktur plików w zgodnych formatach i przekazuje je do innych systemów, np. systemów bilingowych, w określonych odstępach czasu. Jest możliwe, tworzenie różnych formatów raportów i eksportu, dostosowanych do wymagań każdego klienta.

Funkcje kontroli
i powiadamiania

Użytkownik ma możliwość zakładania alarmów logicznych czyli definiowania formuł matematycznych porównujących odczytane wartości lub wyniki z określoną przez siebie wartością graniczną w funkcji czasu (np. niewielki przyrost objętości na wodomierzu w ciągu kolejnych trzech godzin może oznaczać nieszczelność instalacji, a informacja o wykryciu takiego przyrostu wskazań wodomierza będzie niezwłocznie przesłana do konsumenta). Takie alarmy pozwalają na szybką identyfikację awarii, a w szczególności pozwalają precyzyjnie zidentyfikować usterki instalacji wewnętrznych lub wskazać miejsca wymagające regulacji.

Intuicyjna obsługa

Instalując licznik w budynku, znane jest jego przeznaczenie, które trzeba odwzorować w systemie przez wybór właściwej etykiety np. wodomierz główny.

Standard komunikacji

System Globe OMS umożliwia odczyt liczników różnych mediów wyposażonych w nadajniki GPRS lub radiowe zgodne ze standardem wireless M-Bus T1 (EN 13757-4:2013) i specyfikacją OMS. Wykorzystanie standaryzowanego protokołu komunikacyjnego zapewnia interwymienność urządzeń będących źródłem odczytów. Dzięki temu Dostawca wody może przez wiele lat korzystać z jednej aplikacji, mając możliwość swobodnego wyboru stosowanych urządzeń pomiarowych. W budynkowej sieci Wireless MBus koncentrator zapewnia połączenie między licznikami a serwerem. Koncentrator odczytuje dane z liczników przy użyciu technologii Wireless Mbus radio link, po czym przesyła je na platformę Globe OMS przez sieć GSM (GPRS). Dane zbierane są codziennie co godzinę, po czym o północy przesyłane są na serwer. Koncentrator jest zasilany zasilaczem 230V -> 3,3V 2A.

Zdjęcie modułu?

Wewnętrzny moduł GSM (GPRS) służy do bezpośredniej komunikacji pomiędzy platformą odczytującą GlobeOMS a licznikiem. Moduł pracuje w sieci 3G.

Obsługiwane protokoły komunikacyjne: M-Bus PN EN 13757-4:2013, tryb T1 OMS, 2 wejścia impulsowe.

Czterozakresowy 850/900/1800/1900 Mhz
Class 4, 900 MHz, 2 W
Class 1, 1800 MHz, 1 W
GPRS MsC 12, 1-12 konfigurowalny
GPRS MS Class B
EDGE Class E2, 900 MHz, 0,5 W
EDGE Class E2, 1800 MHz, 0,4 W

Zapraszamy
do kontaktu

Dane kontaktow
numer telefonu 777 888 999
lub adres mail aaaaa@bbbbb.com

GOT_LOGO_C_Sygnet_3P
Kapitał na rozpoczęcie działalności spółki Globe Of Things został pozyskany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Inwestycja dokonana przez Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3 - Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1 - Inicjowanie działalności innowacyjnej.
Globe of Things Sp. z o.o. 2016. Wszystkie prawa zastrzeżone.