Urządzenia inteligentnego opomiarowania

Inteligentny licznik z odczytem przez platformę GlobeOMS.

Landis T550 SmartMeter

T550 SmartMeter z aplikacją internetową GlobeOMS to najprostszy dostępny dla każdego system inteligentnego opomiarowania. Każdy licznik wyposażony w moduł komunikacyjny Treesat.io staje się źródłem danych i jest automatycznie włączany do struktury portalu, a jego właściciel po zainstalowaniu natychmiast otrzymuje dostęp do odczytów.

Wydajność systemów radiowych jest bardzo wrażliwa na zakłócenia sygnału oraz lokalne uwarunkowania terenowe, co często pociąga za sobą dodatkowe nieprzewidywalne koszty związane z dostosowaniem tych rozwiązań do istniejących warunków.

Dzięki wykorzystanej przez nas technologii eliminujemy konieczność udziału inkasentów lub budowy infrastruktury transmisyjnej np. takiej jak systemy radiowe.

Interwymienność

System GlobeOMS umożliwia odczyt liczników różnych mediów wyposażonych w nadajniki GPRS lub radiowe zgodne ze standardem Wireless MBus T1 (EN13757-4:2013) i specyfikacją OMS. Wykorzystanie standaryzowanego protokołu komunikacyjnego zapewnia interwymienność urządzeń będących źródłem odczytów. Dzięki temu Dostawca energii może przez wiele lat korzystać z jednej aplikacji, mając możliwość swobodnego wyboru stosowanych urządzeń pomiarowych.

W budynkowej sieci Wireless MBus koncentrator zapewnia połączenie między licznikami a serwerem. Koncentrator odczytuje dane z liczników przy użyciu technologii Wireless MBus radio link, po czym przesyła je na platformę GlobeOMS przez sieć GSM (GPRS). Dane zbierane są codziennie co godzinę, po czym o północy przesyłane są na serwer. Koncentrator jest zasilany zasilaczem 3.3v 2A.

Dane techniczne

Protokół komunikacji: mode T1, mBus protokół zgodny z EN137-4:2013 i specyfikacją OMS v2 3.0.1.
Częstotliwość: 868,95 MHz
Zasięg: na antenie wewnętrznej – do 200m (teren otwarty)
Bezpieczeństwo danych: kodowanie AES-128
Zakres temperatury pracy: 0 °C to +55 °C
Deklaracja zgodności: The product complies with the European directive applicable in all EEC countries (R&TTE 1999/5/EC dated 09.03.1999)

Urządzenia GSM

Wewnętrzne moduły GSM/GPRS służą do bezpośredniej komunikacji pomiędzy platformą odczytującą GlobeOMS a licznikiem. Moduł pracuje w sieci 3G (GSM/GPRS).

Aby włączyć do systemu liczniki starszego typu, oferujemy własne moduły rozszerzające. Aktualnie w ofercie znajdują się moduły GSM dla ciepłomierzy:

  • Landis+Gyr T550 (UH50/UC50)
  • Diehl Sharky 773/775/INT8
  • Kamstrup Multical III/66C/601/602
  • Kamstrup Multical 401/402
  • Itron CF50/CF55

3G (GSM/GPRS)

Czterozakresowy 850/900/1800/1900MHz
Class 4, 900 MHz, 2 W
Class 1, 1800 MHz, 1 W

GPRS MsC 12, 1-12 konfigurowalny
GPRS MS Class B
EDGE Class E2, 900 MHz, 0,5 W
EDGE Class E2, 1800 MHz, 0,4 W

mode T1, MBus protokół zgodny z EN13757-4:2013 i specyfikacją OMS v2 3.0.1.

Dane elektryczne

Zasilanie 110/230 VAC.
Zużycie energii:
– w stanie uśpienia < 0.35 W
– w stanie działania < 2 W