GlobeOMS

Zaawansowany system informatyczny do zbierania, przechowywania, analizy
i udostępniania odczytów z liczników energii elektrycznej, ciepła, wody i gazu.

Platforma GlobeOMS

Platforma GlobeOMS to zaawansowany system informatyczny do zbierania, przechowywania, analizy i udostępniania odczytów z liczników energii elektrycznej, ciepła, wody i gazu. Dostawcy energii to często wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które do sterowania pracą sieci wykorzystują wiele informacji. Odbiorca ma bezpośredni wpływ tylko na sposób korzystania z dostarczonej energii, stąd ilość danych jakiej potrzebuje jest mniejsza. Dzięki etykietom wartości, udostępnianie danych może być każdorazowo dostosowane dokładnie do potrzeb Odbiorcy. Celem etykiet jest „przetłumaczenie” odebranych danych tak, by każdy mógł je zrozumieć i wykorzystać. Dzięki temu każdy z użytkowników będzie miał dostęp do wielu bardzo przydatnych informacji, takich jak:

  • odczytów zużycia ciepła,
  • porównanie wielkości zużycia zdanymi historycznymi (np. porównanie zużycia zarejestrowanego na koniec dowolnego miesiąca w roku bieżącym do tego w latach poprzednich),
  • wykrywanie stanów awaryjnych (np. wycieku wody, uszkodzenia licznika).

Od tej pory żaden rachunek za energię nie będzie niemiłym zaskoczeniem. Odbiorca sam będzie mógł śledzić swoje zużycie zarówno na smartfonie jak i tablecie oraz na bieżąco wpływać na sposób korzystania z energii.

Struktura systemu GlobeOMS

Cechy platformy GlobeOMS

Intuicyjna obsługa

Instalując licznik w budynku, znane jest jego przeznaczenie, które trzeba odwzorować w systemie przez wybór właściwej etykiety np. licznik ciepła Główny.

Gotowość do rozbudowy

System wykorzystuje wewnętrzne moduły komunikacyjne lub konwertery sygnału radiowego 868MHz, wirelessMBus OMS. Dla klientów wymagających więcej funkcjonalności od systemu, a szczególnie telemetrii ze zdalnym sterowaniem, skierowana jest oferta na system SmartOMS lub wymiana danych z zewnętrznymi systemami typu SCADA, przez dedykowane API (osobna wycena).

Raporty i eksport odczytów

Konwertuje zebrane dane do określonych struktur plików w zgodnych formatach i przekazuje je do innych systemów, np. systemów bilingowych, w określonych odstępach czasu. Jest możliwe, tworzenie różnych formatów raportów i eksportu, dostosowanych do wymagań każdego klienta.

Funkcje kontroli i powiadamiania

W karcie każdego obiektu użytkownik ma możliwość zakładania alarmów logicznych czyli definiownia formuł matematycznych porównujących odczytane wartości lub wyniki z określoną przez siebie wartością graniczną funkcji czasu (niewielki przyrost objętości na wodomierzu w ciągu kolejnych 3.godzin może oznaczać nieszczelność instalacji, a informacja o wykryciu takiego przyrostu wskazań wodomierza będzie niezwłocznie przesłana do konsumenta). Takie alarmy pozwalają na szybką identyfikację awarii, a w szczególności pozwalają precyzyjnie zidentyfikować usterki instalacji wewnętrznych lub wskazać miejsca wymagające regulacji.

Pełna współpraca przez Udostępnianie odczytów

Platforma SmartGlobe ma być łącznikiem pomiędzy Dostawcą energii i jej Odbiorcą. Współpraca obu stron jest możliwa dzięki narzędziom do udostępniania danych odczytowych. Dzięki etykietom wartości, udostępnianie danych może być każdorazowo dostosowane dokładnie do potrzeb Odbiorcy.