GlobeOMS

Smart metering

Bez względu na to, jak wysokie są Twoje wymagania, GlobeOMS dostarcza więcej niż tylko sterowanie i odczyt urządzeń pomiarowych. Przynosimy gotowe, kompleksowe i dostosowane do Twoich potrzeb rozwiązanie.
Wykorzystanie standardowego protokołu komunikacji wireless M-Bus EN 13757-4:2013 OMS gwarantuje niezawodną wieloletnią eksploatację – niezależnie od zmieniającej się konfiguracji instalacji i dostawców urządzeń pomiarowych.

W chwili obecnej urządzenia pomiarowe, będące punktem styku pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii, służą wyłącznie rozliczeniom kosztów jej zużycia. Idea smart meteringu, czyli inteligentnego opomiarowania, polega na dostarczeniu narzędzi, które umożliwią dwukierunkową komunikację pomiędzy odbiorcą i dostawcą, a samemu odbiorcy dadzą możliwość zarządzania swoim zużyciem energii.

Zarządzanie danymi w inteligentny sposób

Elastyczna chmura obliczeniowa idealnie spełnia zadanie wymiany informacji i realizacji usług informujących, sterujących, wspierających i operacyjnych. GlobeOMS dzięki oparciu na chmurze obliczeniowej umożliwia wygodne przetwarzanie danych i administrację nimi oraz udostępnianie wybranych wartości do aplikacji mobilnych. Dzięki temu kosztowna i czasochłonna budowa infrastruktury IT staje się zbędna!

Optymalizacja procesu dostawy, energooszczędność, a także unikanie i szybkie usuwanie usterek są obowiązkami dostawcy. Odbiorcy chcąc obniżać koszty, także powinni aktywnie uczestniczyć w procesie minimalizacji strat i optymalnego wykorzystania dostarczonych mediów. GlobeOMS jest systemem nadzoru i zarządzania pracą instalacji, który innowacyjnie łączy interesy dostawcy i odbiorcy.

Zarządzanie dzięki zdalnemu odczytowi parametrów i sterowania nastawami regulatorów oraz zsynchronizowany odczyt liczników pozwalają na zebranie dużej ilości danych. Nałożenie algorytmów matematycznych na tak uporządkowane dane realizuje funkcję nadzoru, automatycznie wykrywając wszystkie, nawet najdrobniejsze anomalie w pracy instalacji. Udostępnienie odbiorcom danych z liczników oraz alarmów o nieprawidłowym sposobie korzystania z dostarczonych mediów podnosi świadomość konsumencką i przynosi szanse na obniżenie rachunków.

Inteligentny licznik T550 Smart Meter zapewnia najwyższą dokładność pomiarów oraz bezpośredni dostęp do danych odczytowych wprost z przeglądarki WWW na platformie GlobeOMS.

Korzyści

System w chmurze jest dostępny 24/7 z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu

Wykorzystanie standardowego protokołu komunikacji wg EN 13757-4:2013 OMS T1 zapewnia obsługę dowolnych urządzeń pomiarowych od różnych producentów

Przechowanie danych i obsługa baz danych przez profesjonalne podmioty zwalnia dostawcę z konieczności inwestycji i utrzymania własnej infrastruktury IT

Zdalny odczyt oszczędza czas i koszty pozyskania odczytów w porównaniu ze sposobem obchodowym

Bezproblemowa obsługa urządzeń pomiarowych od różnych dostawców dzięki wykorzystaniu sprawdzonych protokołów komunikacyjnych

Wierne odzwierciedlenie bieżącego stanu pracy na mapie dzięki synchronizacji odczytów wszystkich punktów pomiarowych i sterujących

Każde zdarzenie jest zapisywane w historii punktu adresowego, co pozwala na ocenę jakości pracy konkretnych urządzeń lub całego węzła

Wizualizacja stanów alarmowych oraz naniesienie aktualnych pozycji grup remontowych ułatwia zarządzanie ekipami pracującymi w terenie